Ošetření kořenových kanálků

endodoncie

Endodoncie

Endodoncie není sprosté slovo. Jedná se o složeninu slov „endon“ (uvnitř) a „odontos“ (zub). Tedy zjednodušeně – pokud k nám přijdete na endodoncii, budeme se vám vrtat v zubu.

Endodoncie se zabývá zubní dření a tkáněmi, které se nacházejí uvnitř zubních kořenů. Co se stane, když je poškozená zubní dřeň? V zubní dřeni se nacházejí nervy, krevní cévy, lymfatická a vazivová tkáň. Jak vidno, na tak malý prostor je tam poměrně narváno. Pokud do tohoto prostoru pronikne něco nekalého, máme vymalováno.                                      

Zubní dřeň

Dospělí mají celou řadu výhod a celou řadu nevýhod. Jednou z nevýhod je, že zubní dřeň dospěláka nemá pražádnou schopnost regenerace. Dojde-li tedy k infekci nebo je dřeň jinak poškozena, zub odumírá. Infekce se může dostat i do okolních tkání a může dojít až k zánětu kosti. Dospěláci to mají těžký.                                                                                    

Průběh endodontického ošetření:

  1. Odstranění měkkých tkání ze zubu.
  2. Opracování kořenových kanálků tak, aby je bylo možné uzavřít a tím pádem znemožnit bakteriím přístup.
  3. Vyplnění kořenových kanálků.

 Moderní technologie

Zuby jsou jedinečná záležitost. Jejich kořeny různě kroutí a motají. A teď si představte, že i z takového tančícího zubu musíme odstranit dřeň. Naštěstí nám k tomu slouží moderní technologie, jako rentgen a vychytávka zvaná apexlokátor.

Závěr

Po precizní práci je kanálek zbaven zubní dřeně a je dostatečně rozšířený. Teď je ta pravá chvíle pro zaplnění. Nejčastěji používáme guttaperchové čepy a tekuté pojivo, které po chvilce ztuhne a kanálek se uzavře.

Adieu baktérie!