Zubní náhrady

Jára Cimrman vyráběl zubní náhrady ze sádry (ty moc dlouho nevydržely) nebo z kovu (v tomto případě docházelo k vytváření elektrického oblouku). Díky jeho přešlapům vám dnes může moderní medicína nabídnout zubní náhrady, které vám nebudou svítit, ani při jejich nošení nepoprskáte sousedy sádrou.

Implantát

Jedná se o umělý zubní kořen, který se zavádí do čelistní kosti. Tento kořen slouží k připevnění korunky (náhrada jednoho zubu), můstku (náhrada více zubů) nebo snímatelné zubní protézy (pro lepší stabilitu). Implantát vypadá jako malý šroubek, který se zavede do kosti. Do tohoto šroubku se zavede pilíř, na který se nasadí náhrada (umělá korunka; můstek; zařízení sloužící k upevnění snímatelné zubní protézy).

Zubní můstek

Zubní můstek slouží jako náhrada více zubů. Je upevněn na okolní zdravé zuby. Mohou nastat i případy, kdy je můstek upevněn na implantátech (pokud zdravý chrup chybí). Můstky nemají pouze funkci estetickou. Slouží také k tomu, aby nedocházelo k uvolňování zbývajících zubů z důvodu chybění opěrných bodů.

Celkové zubní náhrady

Tyto náhrady jsou vhodné v případech, kdy v dutině ústní není již žádný zub. Náhrada je tvořena z pryskyřičných (druh plastu) zubů a těla. Do těla protézy jsou vsazeny zuby a druhá strana kopíruje dásně a patro. Pokud je protéza správně zhotovená a nasazená, vzniká mezi tělem protézy a sliznicí uživatele podtlak, díky kterému protéza drží.

  • Dočasná zubní náhrada

Jak název napovídá, jedná se o dočasnou zubní náhradu, která je pacientovi nasazena okamžitě po vytržení zubů. Slouží do doby, než dojde ke zhojení po-extrakčních ran a než se zhotoví trvalá náhrada.

  • Trvalá zubní náhrada

Po zahojení je pacientovi předána trvalá zubní náhrada, která je mnohem odolnější, než náhrada dočasná. Během několika návštěv u nás se náhrada přesně přizpůsobí a nasadí.

Zdroj